Aktuelle lenker og bøker

Rik på historie.
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/historisk-arkiv/kulturhistoriskriss.pdf
Dette er en bok utgitt av Bærum kommune, som kan anbefales
. Her kan man finne kortfattede oversiktlige artikler om alt fra utviklingen fra steinalder og frem til i dag, om landbruk, næring og industri, arkitektur, kirker og krigsminner.

Iversen, Helge. (1979). Bærum gjennom tidene. Leif Holtedahl.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017113048068
Dette er en kortfattet oversikt over Bærums historie

Bærumskart
Her kan man gå inn og finne opplysninger om hver enkelt bygning og andre kulturminner på følgende måte:
Klikk på denne lenken: Bærumskart. Nå kommer man til et kart. Klikk på "Kartlag" øverst til venstre. Fjern haken som står ved "Grunnkart" på høyre side ved å klikke på haken. Sett hake ved "Kulturminnevern" ved å klikke i firkanten. Klikk på pila foran "Kulturminnevern". Nå merker du "Kulturminne (Sefrak)", "Kulturminner, "Riksantikvaren", "Bygningshistorie" og "Gårdsinndeling" ved å klikke i "øynene" til høyre. Man bør forstørre kartet mye ved å klikke på "+" nede til høyre. Klikk på de symbolene som nå dukker opp på kartet. Da vil man til høyre se informasjon om det man klikket på. Man forflytter seg til ulike områder ved å holde venstre museknapp nede og "dra" i kartet.
Man kan også klikke på andre temaer i høyre margen. Tegnforklaring finner man ved å klikke på "Meny" oppe til venstre.

kart.1881
Her kan man gå til det området man ønsker å studere og velge "Skråfoto" i menyen oppe til høyre. Det mest spennende er å velge "Historisk" fra menyen og så klikke på et årstall i høyre marg.

Gater og veier i Bærum kommune.
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Gater_og_veier_i_B%C3%A6rum_kommune

Video: Bærum 2015 − Perspektiver
https://vimeo.com/145371792

Stabekkfilmen
Her er det også mye om Bærums eldste historie

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112412002

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112112003

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012403021

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112112001

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112112002

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 1. Utsendt fra Kommunehuset.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012520004

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 2. Utsendt fra Kommunehuset.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112612001

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011061605069

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062108398

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060824033

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016021807556

Christensen. Trygve. (1997). Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen. Eget forlag.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070603034

Christensen. Trygve. (1995). Bærum og krigen 1940–1945. Bærum bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112510001

Christensen. Trygve. (1981). Krokskogen i gamle dager. Grøndahl & Søn Forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011607122

Christensen. Trygve. (1993). Marka og Krigen. Oslomarka 1940−45. Eget forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011013110001

Christensen. Trygve. (1955). Ankerveien − Greveveien – Krokskogveien. J.W. Cappelens Forlag A.S.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081903003

Sødal, Henrik. (1967). Bærumsskolen i vekst. Bærum skolestyre.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060948023

Giæver, Anne Grete. (1996). 40 trivelige turer i Asker og Bærum. Vett og Viten
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062000004

Dons, Johannes A. (1996) Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Vett og Viten
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008073100040

Falch, Elin. (1997). Pilegrimsleden: Bærum. Bærum Kommune ved Kulturvernkontoret.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009012004182

Pilegrimsleden.no (med kart over hele leden)
https://Pilegrimsleden.no

Kulturminnesøk
https://kulturminnesok.no/

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923) (Begrenset tilgang)

Lønnå, Finn. (1986). Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag.

Kittelsen, Kjell H. (2005). Brent kalk. 900 år med kalkbrenning i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

Finn fortiden. Automatisk fredede kulturminner i Bærum

Vårt Bærum (2020). Dinamo Forlag
En bok om Bærum etter 1945, men med mye bakgrunnsstoff fra tidligere tider.

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag


Vest for byen. Historielagets skrifter (årbøker). Finnes også på bibliotekene i Bærum
Register til 2004 (for skrift 1–18) finnes bakerst i Vest for byen 4
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2017110281008_001

Emneoversikt. Oppdatert
https://abhistorielag.no/wp-content/uploads/2018/12/EmnelisteABhistorielagAarboko1956_2019_SWilhelmsenNov2018.pdf

Vest for byen 1. Asker og Bærum historielag (1962). Skrift nr. 1−5
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2017110281004_001

Vest for byen 2. Asker og Bærum historielag (1967). Skrift nr. 6−10
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2017110281006_001

Vest for byen 3. Asker og Bærum historielag (1973). Skrift nr. 11−14
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2017110281002_001

Vest for byen 4. Asker og Bærum historielag (1977). Skrift nr. 15−18
Med register for skrift 1 – 18

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2017110281008_001

Vest for byen 5. Asker og Bærum historielag (1981). Skrift nr. 19−23
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2017110281010_001

Vest for byen 6. Asker og Bærum historielag (1986). Skrift nr. 24−27
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021820022

Vest for byen 7. Asker og Bærum historielag (1992). Skrift nr. 28−32
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021820021

Vest for byen 8. Asker og Bærum historielag (1998). Skrift nr. 33−37
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022120030

Vest for byen 9. Asker og Bærum historielag (2002). Skrift nr. 38 – 41
https://urn.nb.n

Årbøker etter 2002 finnes som papirutgaver på bibliotekene. Der finnes for øvrig papirutgaver av alle årbøker.


Andre lenker

Bærums biblioteks billedsamling
https://barum.bib.no/medier/?instans=lokal&query=

Asker og Bærum Historielag
http://abhistorielag.

 

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartene.

 

 

Tilbake til startsiden
Tilbake til oversiktskartet