Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum
Klikk på de røde knappene og studer det som dukker opp under tidslinjen for å se beskrivelser av ulike perioder. Les først teksten nedenfor denne tidslinjen.

Tilbake til Oversiktskart
over Bærum
Steinalder xxBronsealder
2000 fvt.
10 000 fvt.
E
u
r
o p
a
N
o
r
g
e
Jakt, fiske
og
sanking
xxxxxxxJernalder
Romertid

xxFolke-
xxvandringstid
Nasjonalisme vokser frem
Kommunisme
i noen land
Moderne tid

Om denne historiske oversikten
Når man benytter barumhistorie.no, kommer man til startsider/områdekart der man kan klikke på markører og se bilder og beskrivelser av enkeltsteder og enkelthendelser, løsrevet fra en historisk sammenheng. Sidene man kommer til fra tidslinjen ovenfor skal være en hjelp til å få denne sammenhengen. Sidene gir forholdsvis kortfattede oversikter av Bærums historie. På sidene kan man klikke på lenker for å komme til sider med mer detaljerte omtale av enkeltsteder og enkelthendelser. NB: Når man kommer til sider med omtale, må man bruke tilbakepila (vanligvis oppe til venstre på skjermen) for å komme tilbake til tidslinjesidene (ikke klikk på "Tilbake til startsiden").

I beskrivelsene av tidsperiodene er følgende kilder benyttet:

Martinsen, Liv og Vinge, Harald (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget og
Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840 – 1980. Universitetsforlaget
Dette er to bøker som gir en grundig beskrivelse og analyse av historiske hendelser i Bærum. Bøkene har også gode omtaler av folks daglige liv i ulike perioder.

Iversen, Helge. (1979). Bærum gjennom tidene.
Dette er en relativt kortfattet bok om Bærums historie.

Rik på historie.
Dette er en bok utgitt av Bærum kommune, der man kan finne kortfattede oversiktlige artikler om enkelttemaer som den eldste historien, landbruk, næring og industri, arkitektur, kirker og krigsminner. Boka er rikt illustrert.

Norgeshistorie − Fra steinalderen til i dag. Fortalt av fagfolk. Universitetet i Oslo
Nettsider laget av Universitetet i Oslo

barumhistorie.no
Nettstedet det refereres til for mer detaljerte omtaler av steder og hendelser

Mitt Bærum. (2020). Dinamo Forlag AS
Denne boken beskriver først og fremst Bærums historie etter 1945.

Jan Henning Larsen
Professor emeritus ved Arkeologisk seksjon ved Universitetet i Oslo

Børskrakk 1929
Arbeidsledighet
"De harde 30-åra"
Trettiårskrigen
(1618-1648)