Tilbake til startsiden


En hulvei er et tråkk det det har gått så mange mennesker og hester at det har blitt en fordypning. Vann kan også grave og bidra til å danne hulveien.

Hulveien som omtales her er gjengrodd.

Veien er fra førreformatorisk tid, det vil si fra før 1517.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

Persbråten, Erling. (1997). En nesten glemt oldtidsvei. Asker og Bærum historielags skrifter
nr. 37

 

 

 

 

 

  

Hulveien sett fra vest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Den gamle hulveien er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Hulvei 1 ved Hansebakken

Hansebakken (Persbråten)
Lokalhistorikeren Erling Persbråten mener det kan ha gått en sammenhengene oldtidsvei fra Kolsåsområdet til Sylling ved Tyrifjorden, og at hulveien som omtales her er en del av denne.
Kilde: Persbråten, Erling. (1997). En nesten glemt oldtidsvei. Historielagets skrifter nr. 37