Tilbake til startsiden

Starkadhytta var en av hyttene Major Carsten Dehli benyttet.
Fra 1943 til 1945 var major Carsten Dehli fra Stabekk avsnittssjef for Milorg i Asker og Bærum (Milorg 13300). Han holdt til i flere av hyttene i Ramsåsområdet, blant annet i Svartvannshytta. Han var opprinnelig lektor på Stabekk høgre almenskole, men også kaptein i infanteriet. Hans historie står i turprogrammet til Bærum turlag.

Carsten Dehli overnattet vanligvis ikke i Starkadhytta, men i 1943−1944 ble det arrangert maskemøter der. Da fikk motstandsfolk møte Carsten Dehli og se at han virkelig eksisterte. Dette var viktig for moralen. En av deltakerne, Øistein Gunderud, var et sentralt bindeledd, og den eneste som ikke bar maske.

Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig.
Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando). Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje­operasjoner.

Kilder:

Disen, Ole H. P. (2018). Milorghyttene i Vestmarka. Asker og Bærum historielags skrifter
nr. 58

Store Norske Leksikon

 

Se også Detaljkart
Starkadhytta 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Starkadhytta under andre vedenskrig (1940−1945)