Tilbake til startsiden

Dette er en klart markert rundhaug. Nordøstsiden er avflatet. Diameteren er ca. 9 meter, og høyden er 0,75-1 meter. Det er en grop i midten.

Haugen er fra jernalder (500 fvt.−1050 evt.).

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Haugen ligger til høyre på bildet, foran grantreet. Det ligger en stor steinhaug til venstre på bildet, foran stolpen, men ifølge kartet på Kulturminnesøk er ikke dette en gravhaug.
Rett bak gravhaugen ligger en gammel hulvei, men denne er vanskelig å finne.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning.
Brun trekant viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug ved Sollihøgda