Tilbake til startsiden

Vestre Grinibråten lå i området der Tanumveien 186 ligger i dag.

Vestre Grinibråten var et bruk som ble utskilt fra Grini en gang før 1835.

Formannen i Vestre Bærum arbeiderforening eide bruket i 1851. Foreningen hadde ofte møter her.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 



 

Vestre Grinibråten 1925. Kilde: Bærum bibliotek
Vestre Grinibråten lå bak dette huset. Sett fra nordøst. Der plassen lå, er det i dag bare en gresslette. Foto: Knut Erik Skarning

Vestre Grinibråten