Tilbake til startsiden

Skiskytteranlegget igger 400 meter vest for Franskleiv (ved Vestmarksetra). Se detaljkart.

Vestmarka ski- og skiskytteranlegg åpnet 7. mars 2017 og er et samarbeidsprosjekt mellom
IL Jardar og Bærums Skiklub.

Idéen om et ski- og skiskytteranlegg i Vestmarka ble unnfanget i 2008 etter at planer om modernisering og utvidelse av anlegget på Jordbru ble skrinlagt på grunn av vanskelige adkomstforhold. Som et lokalt treningsanlegg ligger anlegget ved Franskleiv i Vestmarka ideelt til i nærheten av der de fleste utøverne i IL Jardar og Bærums Skiklub bor.
Grunnen er eid av Bærum kommune.

Foruten ski- og skiskytterstadion omfatter anlegget, dam og kunstsnøanlegg som gjør det mulig å legge snø på stadion og på 2,3 km med løyper. Videre er det bygget en skibro over Vestmarkveien for å sikre en planfri kryssing for løypene mellom nord- og sydsiden av veien.
I alt kostet anlegget nærmere 21 millioner kroner.

Anlegget sikrer gode muligheter for å trene langrenn og skiskyting for barn og unge tilknyttet
IL Jardar
og Bærums Skiklub. Vinteren 2017 hadde IL Jardar 160 utøvere som drev med langrenn, mens Bærums Skiklub hadde 90 utøvere som drev med langrenn og 70 som drev med skiskyting. Den første snøen ble produsert i desember 2016.
Kunstsnøanlegget og skibroen kommer også allmenheten til gode.

Det er satset spesielt på å unngå forurensning. Det viktigste tiltaket er antagelig investeringen i elektroniske skyteskiver med lukkede kulefangere på baksiden, i stedet for et tradisjonelt anlegg der kulene treffer en metallplate, splintres og fragmenter blir liggende på bakken foran blinkene. Det blir også lagt stor vekt på oppsamling av tomhylser ved standplass.

Elektroniske skiver gjør at treffpunktet for alle skudd, både bom og treff på blinken, registreres nøyaktig.

For å gi god sikkerhet for de som ferdes på Vestmarkveien og de som går bak skivene, ble plankegjerder og voll øst, sør og sørvest for banen forhøyet sommeren 2017. Skiskytteranlegget ble derfor først tatt i bruk for fullt i september 2017.


Kilde:

Bærum Skiklub 

 

 

 

  

Vestmarka ski- og skiskytteranlegg

Vestmarka ski- og skiskytteranlegg 2020. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

Tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også detaljkart