Tilbake til startsiden

Se plassering på startsiden (nestøverste kart)

Gruve
Gruven er i dag gjenfylt, og det er ingen tydelige hull i fjellet.

Vanntro
Dette var en vanntro (drikkekar) for hester. Hestene hadde en lang bakke foran seg oppover mot Sollihøgda.

Vanntroen ble senere flyttet fra Skui til Kadettangen, så til Gyssestad og til slutt til Tanumveien, nedenfor Tanum skole.

Det fortelles at skomaker Pettersen bodde i et lite hvitt hus i nærheten av vanntroen ved Tanumveien. Han ble selvfølgelig kalt Vanntro-Pettersen. Dette kan han neppe ha likt, siden han var en dypt religiøs mann. Han var en ivrig kirkegjenger, hadde langt hvitt skjegg og så ut som en gammel profet. Huset han bodde i ble revet i forbindelse med en veiutvidelse i senere tid.

Pukkverk
Pukkverket ble etablert for å skaffe arbeid til folk på 1930-tallet, da det var stor arbeidsledighet. Arbeidet ble kalt nødsarbeid.
Det er vanskelig å se tydelige rester av dette pukkverket i dag.

 

Kilder:

Bærumskart

Kolstad, Harald. (2020). Vanntroene i Asker og Bærum. Årbok for Asker og Bærum historielag
nr. 61
. Kan studeres på Bekkestua bibliotek

 

 

  

Her lå en gruve som nå er fylt igjen.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Her lå en vanntro for hester. Vanntroen står i dag ved Tanumveien, nedenfor Tanum skole (se bildet nedenfor).
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Vanntroen som nå står l Tanumveien.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Ved denne veistrekningen på Ringeriksveien lå en gruve (rett utenfor venstre bildekant), en vanntro (midt på bildet, til venstre for veien) og et pukkverk (øverst på veistrekningen). Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Gruve, vanntro og pukkverk