Tilbake til startsiden

Sølvhølen er betegnelsen på et skjerp som ble laget da man lette etter jernmalm til Bærums Verk. Kanskje navnet har sammenheng med at man trodde det var sølv å finne i skjerpet. Eller det kan ha vært et blinkende vannspeil i nærheten ...
Se
detaljkart

geocaching.com (som referer til NGU, Oslotraktens Geologi av Johannes A. Dons) står følgende:
I 1619 var Tobias Kupfer i Norge for å vurdere mulige sølvforekomster og han rapporterte blant annet sølv nær jernbergene i Bærum. I et brev skrevet av Tobias Kupfer sto det følgende:
”Im bermes Herit, bey dem Eysensteine bricht merenn-weise een glanz Erz helt viel Silber vnndt Bley, wie beyliegendes Erz vnndt Probierzettell auswiset, Wann das bestendig fort vndt in die teufe brechen woll, wurde es bald einen Nuzen gebenn. Fischum Gardt den 16 Nouembris Ao 1619”
Fritt oversatt står det: ”i Bærum Herred, ved jernmalmen finnes på ulike vis en glans-Erts inneholdende mye sølv og bly, Slik vedlagte Erts og Proberseddel viser. Hvis dette stadig fortsetter og ville gå på dypet kunne det snart gi utbytte. Fiskum Gård den 16 November 1619.”

Det kan være at nettopp Sølvhølen, der Isielven og Urdselva møtes, er ett av stedene han mente.

NGU har foretatt undersøkelser i Sølvhølen skjerp, hvor de har registrert forekomster av blant annet kobber, sink, bly, jern, arsen, antimon, vismut, tinn og sulfider.

Det er også funnet kvarts, svovelkis og serisitt.

Ulike kilder oppgir ulik plassering av skjerpet. Se detaljkart

Det fortelles at en eldre mann, Martin sørensen, gravde etter sølv i området. Det er ikke kjent om han fant noe.

Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Skiforeningen.no

geocaching.com som referer til NGU, Oslotraktens Geologi av Johannes A. Dons.

Kilde: NGU, Oslotraktens Geologi av Johannes A. Dons

Budstikka 20. mars 1964

Sølvhølen er et skjerp det er vanskelig å komme til. Bildet er tatt i 2019 og viser det sydligste skjerpet på detaljkartet.
Foto: Odd Tore Saugerud

Sølvhølen skjerp

Nærbilde av skjerpet
Foto:

Foto: Odd Tore Saugerud
Se også detaljkart

 

Se også detaljkart