Ringeriksporten, limtrebroen over E16 på Sollihøgda, var opprinnelig en gang- og sykkelveibro over Sandvikselven mellom Løkketangen i Sandvika og Sandvika Storsenter.

Broen ble oppført i Sandvika i 1980 og revet i 1993. Broen ble da overtatt av Hole kommune, som bekostet oppføringen på Sollihøgda på slutten av 1990-tallet.  

Broen var ment som en gangbro, men beliggenheten gjør at den oppfattes som en omvei, og den blir lite benyttet. Den er i bruk som skibro, også for Grenaderløpet som krysser E16 her. I de første Grenaderløpene monterte og demonterte ingeniørregimentet i Forsvaret en ny bro for hvert renn.


Kilde:

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag


 

 

 

 

  

Ringeriksporten ved Sollihøgda 2020. Kilde: Google Maps

Ringeriksporten, tidligere en bro i Sandvika

Tilbake til startsiden
Slik så broen ut da den lå i Sandvika. Bildet er fra 1980. Vi ser Andenæsgården i bakgrunnene. Kilde: Bærum bibliotek