Tilbake til startsiden

Smedstad Kafé (Smedstad Café) lå på eiendommen Stranden like nedenfor Bjørumsbroen.

Kafeen ble drevet av familien Dammen frem til 1943.
Kafeen ble også kalt Dammen Kafé.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

  

Smedstad Kafé 1977. Bygningen er fra siste del av 1800-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Smedstad Kafé lå til høyre i dette bildet. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning

Smedstad Kafé (Smedstad Café)

Smedstad Café 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Ved elven der Smedstad Kafé lå, ligger denne steinmuren. Det er uklart hvilken funksjon
den har hatt. Foto: Knut Erik Skarning