Tilbake til startsiden


Adressen er i dag Tanumveien 205. (Gårdsnr. 78, Bruksnr. 9)

Skui Folkeboksamling, som var den opprinnelige betegnelsen på biblioteket, ble opprettet i 1911. Den holdt fra starten av til i andre etasje i lærer Fjeldstads hus på Vøyenenga i
Ringeriksveien 150, nå Tanumveien 205. Christian O. Fjelstad var bibliotekar på Skui
fra 1911 til 1939. Rommet var ikke stort, men hadde plass til mange bøker, og var praktisk innrettet. Det var jo også greit at bibliotekaren bodde i huset.

I 1961 hang ennå blendingsgardinene fra andre verdenskrig (1940−1945) for vinduene, og alt var nedslitt. Men etter en grundig rengjøring og oppussing, og med nye reoler, ble det igjen et meget tiltalende lite bibliotek.

Avdelingen ble stengt for godt 15. desember 1988.

I perioden 1972–1981 var det også en egen utlånstasjon på Skui, nord for Vøyenenga.


Kilder:

Bærum bibliotek (bibliotekets historie)

Bærum bibliotek (Bibliotekets avdelinger)

 

Skui bibliotek 1968. Ringeriksveien 150 er nå Tanumveien 205. Kilde: Bærum bibliotek
Slik så huset i Ringeriksveien 150 ut i 1976. Biblioteket lå i andre etasje. Sett fra vest.
Kilde: Bærum bibliotek

Skui bibliotek

Inne på Skui bibliotek 1968. Kilde: Bærum bibliotek
Christian O. Fjelstad mellom hyllene i Skui Folkeboksamling i 1939. Kilde: Bærum bibliotek
Bærum biblioteks avdeling på Skui holdt fra starten av til i Ringeriksveien 150, nå Tanumveien 205. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning