Tilbake til startsiden

Adressen er Skoglundveien 65. (Gårdsnr. 89, Bruksnr. 6)

Skoglund var et lite bruk, et boligbruk, som ble utskilt fra Hauger en gang før 1945.

Fra Skoglund kan man gå eller sykle oppover mot blant annet Risfjellet og Svartvannområdet.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Slik så det ut ved Skoglund i 2020. Bolighuset vi ser i dag er fra første del av
1900-tallet. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Skoglund