Oversiktsbilder
fra skolekretsen Skui
Bildene er tatt av Knut Erik Skarning i 2020. De er tatt fra Eineåsen der Solfjellstua lå.
Området mellom Skuibakken og Horni. Sett fra nordøst.
Området mellom Skui og Ringi, ofte kalt Jarenområdet, med Jarengårdene. Dette er et platå med en kant (jare) i øst (til venstre) ned mot Isielven.
Skuibakken
Stovivann
Teppeland (Albama)
Ramstad gartneri
Høvik Søndre
Høvik skole
Sand
Skuibakken
Kart over Skuiområdet fra 1881. Kilde: kart.1881
Nedre Horni
Isi gjennvinningsstasjon
Stovi
Butterud (Skjult bak trær)
Øvre Horni
Isi
Grinda
Tannberg
Franzefoss Bruk AS
Skui
Skui
Bjørum
Kleiva
Ullbråtan
Enli
Nedre og Øvre Horni
Heia
Stovivann
Ringi
Frogner
Kveise
Kveise
Bakken
Nordre Nes
Området mellom Skuibakken og Isi. Sett fra sydøst.

 

 

Tilbake til startsiden