Tilbake til startsiden


"Jan Mayen" (Gårdsnr. 45, Bruksnr. 1) er en privat hytte ca. 500 meter nord for Ståvivollen.

Hytta var opprinnelig et seterhus fra Grønland, som først ble flyttet til Ståvivollen da Seterdriften på Grønland opphørte tidlig på 1900-tallet. På Ståvivollen ble det brukt som kalvefjøs. Det endte som jakthytta "Jan Mayen".

Hytta fikk trolig navnet fordi den lå øst for Grønland.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

  

Slik så hytta "Jan Mayen" ut i 2023. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart

"Jan Mayen"

Hytta sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning