Tilbake til startsiden

Adressen er Isiveien 76. (Gårdsnr. 71, Bruksnr. 42)

Østlandsjord AS skriver på sin hjemmeside (2021):
"Det var en sommerdag i 1960 at Arvid Knutsen bestemte seg for å gå til anskaffelse av et harpeverk (anlegg for rensing/sortering av jord). Han startet da Lierskogen pukkverk sammen med sin bror Gunnar. Dette skulle vise seg å være forgjengeren til Østlandsjord som ble opprettet av Arvid i 1989.

Siden den gang har det vært flere generasjoner innom, mye slit og mye arbeidsglede. Men en ting har ikke forandret seg på snart 50 år, Østlandsjord har alltid vært og skal alltid være en fin plass å jobbe, og et sted å handle som gjør at fornøyde kunder ikke trenger å handle andre steder.

​I dag produserer og distribuerer vi pukk i alle dimensjoner, og forskjellige kvaliteter med jord. I tillegg til dette har vi masser til de fleste prosjekter, med blant annet elvestein, sand, bark og god dose med kompetanse kan vi hjelpe deg med ditt neste prosjekt"

Bedriften har knust stein på Isi siden 1997.

I 2020 fikk Østlandsjord AS avslag på deres søknad om å fortsatt drive pukkverk og knuse asfalt og annen avfallshåndtering på Isi Miljøpark. Pukkverksdriften var i strid med reguleringsplanen for området.
Fylkesmannen stanset ikke driften på Østlandsjord AS umiddelbart, men mente det var rimelig at Østlandsjord AS fikk litt tid til å vurdere mulige framtidige løsninger for virksomheten og eventuelt avvikle den på en miljømessig og kontraktsmessig forsvarlig måte.  Dette var med bakgrunn i at det ikke har vært påpekt overfor Østlandsjord AS før at driften var i strid med reguleringsplanen, og at umiddelbar stenging kunne få urimelige store konsekvenser for virksomheten, ansatte og kontraktspartnere.
I 2022 sendte Østlandsjord en oppdatert søknad. Statsforvalteren vurderte søknaden og kom i 2023 frem til at samfunnsnytten virksomheten utgjorde oversteg de forurensningsmessige ulempene knyttet til virksomheten.
Vedtaket betydde at Østlandsjord fikk fortsette sin virksomhet med følgende aktiviteter:
- Mottak, mellomlagring og knusing av asfalt.
- Mottak, kverning og kompostering av hageavfall.
- Mottak, knusing, sikting og harping av ikke-forurensede jord- og steinmasser.
- Jordproduksjon.

Tillatelsen fra Statsforvalteren var imidlertid forbundet med en rekke krav til bedriften. Østlandsjord måtte blant annet utarbeide en ny kartlegging av støy fra virksomheten, sørge for at lukt ikke skulle være til sjenanse for naboer, iverksette støvdempende tiltak, gi naboer ro i helger, redusere støvutslipp til naturreservatet Djupdalen og Kjaglidalen, og ha et overvåkningsprogram som skulle overvåke mulige effekter på luft, grunn- og overflatevann i den grad det er aktuelt.


Kilder:

ostlandsjord.no

Budstikka 24. november 2020

Budstikka 21. september 2022

Budstikka 26. september 2023

Østlandsjord AS (Isi pukkverk). Kilde: ostlandsjord.no

Østlandsjord AS (Isi pukkverk)

 

Se også detaljkart