Tilbake til startsiden

Kolsåsspeidernes hytte

Adressen er Køllen 54. (Gårdsnr. 74, Bruksnr. 23)
Køllen kommer av ordet kollen. 

Tomta ble utskilt fra Østre Frogner. Hytta ble bygget i 1949−1950 og var eid av
firmaet Fredrik Hveding. I 1976 valgte dette firmaet å selge hytta til en speidergruppe, og i 1977 gikk 2. Blommenholm guttespeidere og Blommenholm II pikespeidere sammen om å kjøpe hytta. De dannet en stiftelse som skulle sikre driften, og de kalte hytta Blommistoppen.
2. Blommenholm ble lagt ned i 2020.

Høsten 2020 ble Blommistoppen annonsert gitt bort. Da hadde hytta ikke vært i drift på ca. 10 år.

Hytta ble overført til Vestmarka krets, og 1. Kolsås speidergruppe fikk en leieavtale på 10 år, mot at hytta ble vedlikeholdt og brukt til speideraktiviteter.

I juni 2021 startet foreldre og ledere i 1. Kolsås speidergruppe oppgraderingen av hytta, med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Blant annet ble materialer, et solcelleanlegg, et nytt kjøkken, komfyr og takplater fraktet opp til hytta ved hjelp av helikopter, og den påfølgende tiden jobbet foreldre på dugnad for å få hytta i stand.
Det var behov for hugst og opprydding rundt hytta, innvendig vask, beising utvendig og maling av vinduer og dører. Det var en lekkasje langs pipen som måtte tettes.
Hytta fikk en terrasse utenfor stuen, som delvis kunne anlegges under tak.

Høsten 2021 begynte troppen å ta hytta i bruk og arrangerte sin første troppstur med overnatting på hytta. Men mye arbeid gjensto for å få hytta i brukbar stand.
Høsten 2023 ble hytta innviet og fikk nytt navn, Blomkåltoppen. Det nye navnet gjenspeiler den gamle eieren; 2. Blommenholm speidergruppe, samt den nye brukeren; 1. Kolsås speidergruppe.

Hytta er på ca. 60 kvadratmeter, pluss anneks med toalett og vedbod. Hytta har en romslig stue med peis og vedovn. Videre er det kjøkken, entre og tre soverom med to trippelkøyer i hvert rom.
I tillegg til de 18 sengeplassene i soverommene, er det fire ekstra madrasser som kan plasseres på enten gulv eller på det senkbare spisebordet.

Det er ikke innlagt vann eller strøm, men det er montert solcelleanlegg, og i kjøkkenet er det gasskomfyr med stekeovn.

Hytta ligger fint til på en topp ikke langt fra Sollihøgda. Det er gode muligheter for å drive speideraktiviteter i området rundt hytta. Speiderhytta til 1. Høvik ligger i nærheten.
Det er ca. 1,5 km å gå langs traktorvei og god sti i stigende terreng fra Avtjerna.
Hytta ligger 405 meter over havet.

 

Kilder:

vestmarka.speiding.no

Facebook

Grunnboka

speiderhytteturen.no

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

Se også detaljkart
Slik så den gamle hytta ut i 2021. Sett fra syd. Kilde: Facebook
Slik så speiderhytta til 1. Kolsås speidergruppe ut i 2023 etter at ombyggingen av den gamle hytta de overtok var ferdig. Sett fra syd.
Foto: Axel Ask-Bolstad