Tilbake til startsiden

Kaffidoktorhyttene

Odd Tore Saugerud har gjort et stort arbeid med å fotografere og registrere tilstanden til mange av de gamle hyttene på Køllenområdet. Han la ut en artikkel om dette på Skiforenings sider 25.05.2018 (Oppdatert 19.08.2020).

Nedenfor gjengis innledningen til artikkelen. For å se detaljer om enkelthytte kan man klikke seg inn på artikkelen.

Saugerud skriver:
"Køllen som turmål er lite kjent. Terrenget er for en stor del skikkelig villmark nesten uten stier, fristende for noen, men ikke for alle. Også på stiene er det vanligvis liten trafikk. Men over stupkanten mot vest er det et stisystem som fører til en rekke interessante hytter, også kjent som "kaffidoktorhyttene".

Køllen (dialekt for Kollen, uttales Køll'n) er åsryggen helt syd på Krokskogen fra Holmevann til Skoglund (se utsnittet av Bærum Skiklubs orienteringskart "Køllen", M 1:10 000, utgitt 2008).
Som kartet viser, er åssidene bratte med til dels sammenhengende stup, unntatt mot nord. Toppartiet er også knudret med et virvar av småkoller og smådaler, et typisk krevende terreng for orientering uten merkede stier og skiløyper. Høyeste punkt er 405 meter over havet. Det prosjekterte og mye omdiskuterte boligprosjektet Avtjerna ligger rett vest for Køllen.

Køllen er enklest tilgjengelig fra Lorangmyr massedeponi via gamle tømmerveier i Kollekleiva (se merking på kartet). Flere av stiene på kartet er nå vanskelige å følge, og noen nye har kommet til. Det kan være fornuftig å starte helt i syd. Terrenget er slik at det er fornuftig å ha med kart når man ferdes der, bortsett fra på hovedstien.

Teigoppdelingen av Holmevannsallmenningen
Holmevannsallmenningen ble delt på slutten av 1700-tallet, og gårdene i området fikk hver sin 200 meter brede skogteig på tvers av Køllen. Mange av gårdeierne satte opp små jakthytter på sin teig, de fleste med flott utsikt mot sydvest. Her går det eneste sammenhengende stisystemet i området med flere stier ned stuprekken og mot nord.

Kaffidoktorhyttene - sosial aktivitet i mellomkrigstiden
Oppnavnet "kaffidoktorhytte" er et begrep på folkemunne og tyder på en utstrakt sosial aktivitet mellom hytteierne i området. En kaffidoktor (kaffedoktor, kaffedokter, kaffidokter avhengig av dialekt) er en kopp kaffe oppblandet med sprit, gjerne hjemmebrent, og tilsvarer trøndersk karsk. Drikken fikk fotfeste på bygdene i Norge på slutten av 1800-tallet. Å be noen inn på en kaffidoktor er en innbydelse til et sosialt lag. Blandingsforholdet mellom kaffe og sprit bestemmer smaken og virkningen.

Hytter og ruiner
På kartet kan man telle til om lag 25 hytter inklusive ruiner. De fleste av disse ligger på åskanten mot vest, og er kjent som kaffidoktorhyttene. De som er mest interessante og omtalt i denne artikkelen er avmerket med magenta sirkelflater på kartet.

De fleste hyttene skal være satt opp i mellomkrigstiden, og varierer mye både i størrelse og standard. Men hyttenes skjebner er nokså forskjellige. Noen av hyttene har fått påbygg og er meget velholdte. Stiene til disse er holdt i god hevd. Andre har beholdt sin opprinnelige utførelse, men er også godt vedlikeholdt. Noen få er i mer eller mindre fritt forfall, og vil bare være ruinhauger om få år. Men så lenge de fortsatt holder seg noenlunde oppreist, er de interessante minner om en tid da hyttestandarden var mye mer nøktern enn i dag."


Kilde:

Odd Saugeruds artikkel om Kaffidoktorhyttene

 

Se også detaljkart
Kartet viser hvor Kaffidoktorhyttene lå. Dette er et utsnitt av Bærums Skiklubs orienteringskart Køllen 1:10 000 fra 2008. Stinettet har forandret seg i løpet av årene.
Hyttene som er omtalt i artikkelen til Odd Saugerud. Se teksten nedenfor