Tilbake til startsiden

I sydenden av Niskinnvatnet, rett ved grensen til Hole kommune, ligger en demning med et lite hus på. Huset er trolig bygget over vannlåsapparatet som skulle slippe ut vann når det skulle fløtes tømmer. Tømmeret ble fløtet ned Holmevannsbekken forbi Mastekastet til Isielven i Kjaglidalen og videre til Bjørum sag.
Huset har ikke hatt noen funksjon etter at sagdriften var slutt i 1964.

Huset er bygget i 1853/1854 med laftet tømmer (krysslaft), er plankekledd og har en trelem i gulvet.

Kilde:

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 



 

Se også detaljkart
Rett over utløpet på den gamle demningen i sydenden av Niskinnvatnet (Holmevatnet) står et lite hus. Bildet er tatt i 2021. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Hus på demning ved Niskinnvatnet (Holmevatnet)