Tilbake til startsiden

Adressen er Vestmarkveien 320. (Gårdsnr. 53, Bruksnr. 119)

Gyssestad båtforening drifter Gyssestad båthavn. Båtforeningen holder til på Slependen, ved kommunegrensen mellom Asker og Bærum.

Foreningen ble stiftet 3. november 1938.

I foreningens lover står:
Foreningens formål er drift av Gyssestad Båthavn på en slik måte at medlemmenes interesser med hensyn til pris, service, trivsel og båthavnens tekniske standard tilgodeses på best mulig måte, herunder investering i og vedlikehold av brygger, bøyer, bygninger, utendørs anlegg med beplantning, teknisk og maskinelt utstyr samt å feste grunnen av Bærum kommune. Foreningens drift skal ikke ha som formål å oppnå overskudd utover det som er nødvendig for å oppfylle disse målsettinger.

Båthavnen hadde 531 båtplasser i 2016.

.

Kilder:

Facebook

gyssestadhavn.no

  

Se også detaljkart
Båthavnen til Gyssestad båtforening. Kilde: gyssestadhavn.no

Gyssestad båtforening

Foreningshuset 2020. Her er det oppholdsrom, kjøkken og kontor. sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning
I dette huset er det verksted. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning 2020
Dette er en del av et eldre bilde som henger i foreningshuset.
Vi ser båthavnen til venstre.
Denne plakaten henger også i foreningshuset.