Tilbake til startsiden


For å komme til Eikelundshøgda starter man på parkeringsplassen ved Franskleiv, følger lysløypa nordøstover og tar til venstre ved kraftledningene. Se detaljkart.

På veien oppover passerer man en stor eik som sannsynligvis er flere hundre år gammel.

På toppen av åsen finner vi en flott sportshytte, Ringhytta. Den var i sin tid en av de første sportshyttene i Vestmarka. Disponent Heitmann ved Victoria Linoleumsfabrikk i Sandvika bygget hytta tidlig på 1900-tallet. Etter noen år solgte han den til barnebokforfatterinnen Barbra Ring som ble en flittig bruker av stedet, spesielt etter at hun flytter til Nedre Grinibråtan i Tanumveien i 1920. Barbra Ring var svært glad i hytta på Eikelunden. Her kunne hun samle venner i helgene, og her kunne hun trekke seg tilbake og arbeide i fred og ro.

Da Barbra Rings datter Gerda giftet seg med Halfdan Christensen, teatersjef på Nasjonalteateret, fikk de nygifte hytta i bryllupsgave. De var ofte på hytta med barna Bab og Pelle. Årene gikk, og snart var tredje generasjon Ring blitt voksne. Gerda overlot hytta til datteren Bab, gift med skuespilleren Lasse Kolstad. De brukte hytta lite, og den ble solgt ut av familien.

Det går en liten sti fra sydvestsiden av hytta og ned til Haugsvollen. Denne stien står ikke på
d
etaljkartet
.

Barbra Ring er omtalt under Øvre Stabekk (Ringstabekk) og Husstellskolen.


Kilde:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

 

  

Ringhytta 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Ringhytta 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Eikelundshøgda og Ringhytta

Eikelundshøgda har navn etter en stor eik man kan se på høyre hånd når man, på stien nordover mot Ringhytta, har kommet opp de første bakkene fra Vestmarksetra. Se detaljkart
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning