Her i Sandviksveien 183 hadde Bull kontorer i 2023. Foto: Knut Erik Skarning

 

Tilbake til startsiden


Adressen på Skui var Ringeriksveien 241. (Gårdsnr. 67, Bruksnr. 30)

Bedriften ble etablert i 1965 som Bull & Co Skipsteknisk av Arne Sejersted Bødtker. Formålet var "handel, agenturvirksomhet, fabrikasjon og hva derved står i forbindelse". I 1972 fikk bedriften sitt nåværende navn, AS Bull Industri- og skipsteknisk.
Etter å ha holdt til i Oslo en periode, fikk bedriften kontorer på Blommenholm i 1971 og i næringsbygget Smedgården på Skui i 1974. Her lå allerede det mekaniske verkstedet Brødrene Stensrud, som Bull Industri- og Skipsteknisk samarbeidet med. Se bildene ovenfor.

Bedriften beskrev seg nå som et "ingeniør- og handelsselskap med sin hovedvirksomhet rettet mot internasjonal skipsindustri, olje og gassindustri". De leverte blant annet havnekraner, sikkerhetsventiler og tetningssystemer.

Omkring 2010 flyttet bedriften inn i DEFA-bygningen i Sandviksveien 183.

I 2020 var det Emerson Automation Solutions Final Control Norway Nuf som holdt til i bygningen på Skui. De driver engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning.

På stedet lå opprinnelig plassen Holmen (Skuiholmen) der det var smie og hjulmakerverksted.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om AS Bull)

AS Bull

purehelp.no

Den gamle smia på Skui som ble drevet av familien Stensrud. Her bearbeidet de stålrister for Bull til 1974 da Bull flyttet sin produksjon til Skui. Kilde: AS Bull
AS Bull Industri- og skipsteknisk leverer blant annet skipskraner. Kilde: AS Bull
AS Bull Industri- og skipsteknisk 1974. Kilde: AS Bull

AS Bull Industri- og skipsteknisk

Slik så det ut i 2020 der AS Bull Industri- og skipsteknisk hadde sin
produksjons- og kontorbygning fra 1974. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning