Tilbake til startsiden

Det lå flere små og store bakker i Arnesenga. De het Grana, Store Arnesenga, Aska og Spretten. Den største var Grana. Grana hadde trestillas og ble mye brukt på 1960-tallet. Det var en bakke som alle små gutter skulle hoppe i.

Det var mange renn i Arnesenga. Blant annet hadde Skui skole sine skoleskirenn der.


Kilder:

Budstikka 11. mars 2018

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

 

  

Skirenn i Arnesenga 1925. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek

Arnesenga hoppbakker

Slik så det ut i 2020 der Arnesenga-bakkene lå. Sett fra øst, fra Ringeriksveien.
Foto: Knut Erik Skarning
Hopprenn i Grana, den største bakken i Arnesenga, på slutten av 1950-tallet.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 2013. Laget av Harald Kolstad