Tilbake til startsiden

Kampebråten Kalkfabrik (Kampebraatens Kalkfabrik) lå på Jongsåsen. Ifølge boka Jongsåsen vel 100 år. 1912 - 2012 lå fabrikken der Jongsåsveien 9 ligger i dag. Se øverste bilde. Ifølge Bærumskart lå den lengre vest. Se Detaljkart.

Virksomheten ble startet av Caspar Donato Brambani i 1874. På området lå det tidligere en gammel gårdskalkovn.

Store kalksjakter fra den tiden kalkfabrikken var aktiv, går gjennom deler av Jongsåsen. Kalken man tok ut ble dannet i Kambrosilurtiden for mellom 400 og 500 millioner år siden. Den gangen levde det store mengder dyr med kalkskall her, og disse skallene ble senere til kalkstein. Kalken ved Kampebråten kalles Pentameruskalk fordi det var store mengder av dyr med navnet Pentamerus som ga opphav til denne kalken.

Alle Brambanis kalkfabrikker var basert på ringovnprinsippet. Kalkstein ble lagt inn gjennom
14–16 dører i en ringformet ovn, og stablet slik at det ble mange luftkanaler. Ovnen hadde flere kamre med to dører i hvert kammer. Så tente man på brennmaterialet som var kull. Prosessen ble holdt ved like ved at man slapp ned kullstykker gjennom huller i taket. Vanligvis tok det en uke før kalken i et kammer var ferdig brent.

I 1892 satte Brambani kalkovnen på Brønnøya i drift. Han drev også Sandviken Kalkfabrik. Alle de tre ovnene ble drevet under samme selskap, som ble nedlagt i mellomkrigstiden (1918−1939).

Tilbake etter Kampebråten Kalkfabrik står et lite hus som kalles Portnerstuen. Den er fortsatt å se i Jongsåsveien 18.

Brambani stelte godt med arbeiderne. Allerede i 1875 ble det etablert en "Understøttelsekasse for syge og trængende". Brambani bygget også boliger for de ansatte.

Ved krakket i 1899, etter en tid med hemningsløs spekulasjon i byggevirksomheten, ble Kampebråten Kalkfabrik lagt ned. Levering av kalk til bygging av bygårder var svært viktig for kalkfabrikken. Mange arbeidere ble arbeidsløse.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune - Månedens Kulturminne

Kittelsen, Kjell H. (2005). Brent kalk. 900 år med kalkbrenning i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

Pettersen, Thomas Beck. (2012). Jongsåsen vel 100 år. 1912 - 2012

 

 

 

 

 

  

Kalkbruddet som hørte til Kampebråten Kalkfabrik 2018. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Portnerstuen ved Kampebråten Kalkfabrik 2018. Sett fra nord. Foran ser vi Jongsåsveien. Gangveien rett frem går forbi kalkbruddet. Foto: Knut Erik Skarning

Kampebråten Kalkfabrik

Kampebråten Kalkfabrik 2018. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Kalkbruddet som hørte til Kampebråten Kalkfabrik 1870.
Kilde: Bærum bibliotek
Kart over Kampebraatens Kalkfabrik og Bjørngaards Teglverk 1888. Drammensveien gikk den gangen forbi fabrikken. Kilde: Lokalhistoriewiki
Ifølge boken Jongsåsen vel 100 år. 1912 - 2012 lå fabrikken her i Jongsåsveien 9.
Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Det ble tatt ut kalk flere steder, blant annet på det som i dag er Jongsåsveien 4.
Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Det ble også tatt ut kalk på stedet som i dag er Jongsåsveien 6.
Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning