Tilbake til startsiden
Gravrøysen er avmerket med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Gravrøys 1

Dette har vært en klart markert, steinblandet rundrøys med diameteren ca. 8 meter og høyde
ca. 0.4 meter. Røysen besto av hodestore stein og mer kantete større steiner. I 2019 var det vanskelig å finne rester av røysen.

Gravrøysen var fra jernalder (500 fvt.–1050 evt.).


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.

Kilde:

Kulturminnesøk

 

Midt i bildet, i den snødekkede bakken, lå en gravrøys. Sett fra sydøst.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning