Detaljkart. Gamle Sandvika 2
Kartet nedenfor viser Sandvika i 1904.
Kilder: Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvik i Bærum. Kulturutvalget og Bærum bibliotek