Hvordan finne ting selv

Bærumskart
Bærumskart
Her kan man gå inn og finne opplysninger om hver enkelt bygning og andre kulturminner på følgende måte:
Klikk på denne lenken: Bærumskart. Nå kommer man til et kart. Klikk på "Kartlag" øverst til venstre. Fjern haken som står ved "Grunnkart" på høyre side ved å klikke på haken. Sett hake ved "Kulturminnevern" ved å klikke i firkanten. Klikk på pila foran "Kulturminnevern". Nå merker du "Kulturminne (Sefrak)", "Kulturminner, "Riksantikvaren", "Bygningshistorie" og "Gårdsinndeling" ved å klikke i "øynene" til høyre. Man bør forstørre kartet mye ved å klikke på "+" nede til høyre. Klikk på de symbolene som nå dukker opp på kartet. Da vil man til høyre se informasjon om det man klikket på. Man forflytter seg til ulike områder ved å holde venstre museknapp nede og "dra" i kartet.
Man kan også klikke på andre temaer i høyre margen. Tegnforklaring finner man ved å klikke på "Meny" oppe til venstre.

kart.1881.no
Klikk på lenken kart.1881. Her kan man gå til det området man ønsker å studere og velge "Skråfoto" i menyen oppe til høyre. Det mest spennende er å velge "Historisk" fra menyen og så klikke på ulike årstall i høyre marg.

SEFRAK-registeret
Hvordan finne opplysninger fra SEFRAK-registeret ved hjelp av Bærumskartet: Se veileder.

Kulturminnesøk
Gå inn på denne lenken: Kulturminnesøk
Forstørr kartet man kommer til (ved å klikke på "+" nede til høyre, eller ved å skrolle med musehjulet) og klikk på markørene.

Nasjonalbiblioteket
Gå inn på denne lenken: Nasjonalbiblioteket
Her kan man søke etter boktitler og få opp digitaliserte bøker.
Man kan også søke på navn o.l. og får opp boktitler m.m. som inneholder navnene.

Mer informasjon om de enkelte gårdene og Grunnboken
For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer, Grunnboka m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet (gjerne med et komma og Bærum etterpå), og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON".
Her kan man se flere opplysninger, og man kan klikke på "Vis grunnboken" hvis man ønske å se denne. Her må man vise bankID.
Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Digitalarkivet
Digitalarkiver finner man her.
Her kan man blant annet bestille utskrift av Gammel grunnbok.

Arkivverket
Arkivverket finner man her. Her er det tips om arkiver/kilder der man kan finne stoff om det meste!
Man kan blant annet ringe og få hjelp til selvhjelp (de finner ikke kildene for deg), man kan møte på Riksarkivet og Statsarkivets lesesal i Sognsveien 221 i Oslo, der man kan få veiledning, og man kan finne lenker til alt som er digitalisert og lagt ut på nettet.
Dette er et meget ryddig og oversiktlig nettsted. Det er stort og komplekst, men det finnes gode veiledninger.

Unimusportalen
I Unimusportalen kan man søke etter arkiologiske funn

Anbefalt litteratur for hele Bærum
Åpne denne lenken: Hele Bærum

Anbefalt litteratur for hvert delområde (skolekrets)
Åpne Oversiktskartet og klikk på et område. Her vil man i et gult felt se lenken
Aktuelle lenker og bøker. Klikk på denne

Bilder
Bærum bibliotek

DigitaltMuseum

Asker og Bærum i gamle og nye bilder

Du vet du er fra Bærum når ...

Du vet du er fra Stabekk/Jar når ...

Du vet du er fra Lommedalen når ...

Du vet du er fra Rykkinn når ...

Du vet du er fra Høvik Verk når ...

Oslobilder
Her finnes også en del bilder fra Bærum 


 

 

 Tilbake til oversiktskartet