Kart med historiske navn fra området fra Lysaker til Strand. Det står også et kart nedenfor det kartet du ser her.
Økonomisk kartverk med historiske navn. Utgitt av Fylkeskartkontoret i Oslo - Akershus 1982
Kartet nedenfor er hentet fra Rasch-Engh, Rolf. (1988). Lysaker, en del av Bærum. Lysaker Rotary