Tilbake til startsiden

Myra stoppested og Myra brevhus

Se også detaljkart

Tidligere fantes det flere stasjoner (stoppesteder) på Drammensbanen enn det gjør i dag. Myra, Strand og Ramstad ble alle åpnet i 1931 og nedlagt i 1973. Jong ble åpnet i 1959 og nedlagt i 1993.

Til forskjell fra en stasjon har et stoppested ikke sidespor og heller ikke stillverk for varsling av tog mellom stasjoner.

Myra stoppested lå mellom Lysaker stasjon og Stabekk stasjon

Da planene om stoppested ble presentert, sto ønske om satsing på jernbane med stasjoner som lå nær brukerne mot ønske om fri konkurranse i transportsektoren. Det var bussruter som fryktet nedleggelse hvis det ble for lett å ta toget. Befolkningen i Malurtåsen (Marstranderåsen) var meget aktive pådrivere for å få Myra stasjon på plass.

Opprinnelig het stoppestedet Marstrander bro, og dette var NSBs forslag til navn. Imidlertid ble stoppestedets navn, etter 17 dager, endret til Myra, som var politikernes ønske. Jordet der banen er anlagt, kaltes Tranebærmyra. For mange beboere var det ikke populært at stoppestedet skiftet navn til Myra.

Stoppestedet hadde billettsalg i privat regi til 1964.

Myra Brevhus (med postbokser) lå ved Myra stoppested. Det ble opprettet 1934 og nedlagt 1962.

Det var også en Narvesenkiosk ved stoppestedet i en periode, og det har stått en telefonkiosk her. Narvesen Kioskkompani var Brevhusbestyrer på Myra.

Leskur sto først bare på sydsiden, der sporet til Oslo gikk. Først i 1967 kom det også leskur på nordsiden.

Etter 1973 var det ikke togstopp på Myra lenger. Dette hadde sammenheng med en større omlegging av ruteopplegget i forbindelse med åpningen av Liertunnelen. Myra ble offisielt nedlagt i 1987.
Det var flere grunner til at stoppestedet ble nedlagt. Det lå trangt til, det lå bare 660 meter fra Stabekk stasjon, og det var en stor rasjonaliseringsgevinst ved å fjerne små stasjoner (stoppesteder).


Se egen omtale av Drammenbanen.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie. Gå til s. 30.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Gulesider

Arnstein Kirste. Bor i Furuveien 15 c. Har bodd i Bærum i 99 år (2018)

Stein Øgrim. Lysaker Vel

Haave, Morten (2012): Myra holdeplass på Drammensbanen. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 52

 

 

 

 

Myra stoppested lå bak det røde huset vi ser midt i bildet, bak Frembanen. Vi ser Nordraaks vei til høyre. Bildet er tatt 2018. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Myra stoppested 1960. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Her lå Myra stoppested. Sett fra øst, fra Marstrander bro i Marstranderveien.
Bildet er tatt i 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Myra stoppested 1940. Sett fra vest. Toget kommer fra Oslo. Vi ser også Marstrander bro som ble bygget av NSB i 1925. Dette skjedde av sikkerhetsmessige grunner etter press fra Malurtåsen Vel og fra Bærum kommune. Kilde: Bærum bibliotek
Myra stoppested. Ukjent tid. Sett fra nord. Passasjerene har kommet med tog fra Oslo, og er på vei til Malurtåsen. Kilde: Haave, Morten (2012): Myra holdeplass på Drammensbanen. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 52.
Dette er trolig rerster etter perrongen på sydsiden. Se også bildet ovenfor dette.
Kilde:
Lokalhistoriewiki
Slik ser det ut i dag (2021) der bildet ovenfor dette er tatt. Foto: Knut Erik Skarning