Voksen Mølle og Voksen sag

 

 

 

Voksen gård hadde sag og mølle ved Lysakerelven. Ved mølla var en naturlig forhøyning av størknet lava (dannet i forbindelse med Bærumskalderaen) som demmet opp elven. I tillegg ble det bygget en demning på toppen av denne forhøyningen. Se nederste bilde. Vannspeilet sto helt tilbake til der Barketomta ligger i dag. Da mølla gikk over til å bruke elektrisk kraft, ble demningen fjernet, og vannstanden sank.

Mølla hadde sitt eget tørkehus og en låve.

Voksen sag lå på en elveslette litt over 100 meter syd for mølla. Men Voksen gård hadde lite skog, og kunne ikke satse på eksport av planker. Ifølge Opplevelser langs Lysakerelva hadde Voksen sag her 1860 - 1880.

Mølledriften opphørte i 1935, men ble tatt opp igjen under annen verdenskrig (1940 - 1945). Mølla ble revet midt på 1950-tallet etter press fra befolkningen på Røa. Huset var en farlig lekeplass for barn. Steinfundamentene er i dag de eneste sporene etter Voksen mølle.

Oppe på høyden bak mølla ligger Mølleplassen, en liten rødmalt stue hvor filmen "Hurra for Andersens" ble spilt inn midt på 1960-tallet.

Taterberget, på Bærum-siden nedenfor mølla, er en mye brukt badeplass.


Kilder:

Opplevelser langs Lysakerelva

Fra Fossum til Jar

Lysakervassdragets venner. (2020). Lysakerelva

Opplevelser langs Lysakerelva

 

 

 

 

 

  

Voksen mølle rett før rivning. Sett fra syd.
Bildet er tatt av Ada Smith omkring 1955.
Voksen mølle 1914. Sett fra syd. Kilde: Oslobilder
Slik så det ut i 2021 der Voksen mølle lå. Helt til høyre er elvebredden forsterket med rullesteiner. Voksen sag lå til høyre, utenfor bildet. Oppe på høyden bak ruinene ligger Mølleplassen. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Utsnitt av NGO-kart fra 1882.
Vi ser den store dammen bak mølla.


Dam
Mølla
Sagen
Tilbake til startsiden