Tilbake til startsiden

Ullern mølle og Kongebakken

 

 

 

Hoffsjef Severin Løvenskiold fikk bygget Ullern mølle i perioden 1865 - 1867, og den ble drevet frem til 1913. Korn ble fraktet opp fra Vækerø langs Vækerøveien og Kvernveien etter å ha vært hentet med båt fra hele Oslofjordens omland. Møllebygningen var 25 meter lang og 10 meter bred. Den hadde to etasjer over bakken og en 3 meter dyp kjeller.

Vannhjulet var 1 meter bredt og hadde en diameter på 3,5 - 4 meter.

Mølla fikk vann fra en dam lengre opp i elven. Demningen til dammen ble bygget i 1865 og var 3,5 meter høy. En renne førte vann fra toppen av demningen 80 meter langs Oslosiden av elven ned til mølla.
Demningen ble forankret i hardt fjell (en lavabergart, en magmagang, som var hadere enn kalk- og leirskiferen som ellers dominerer i området).
Demningen sto frem til 1950-tallet, og dammen bak var et yndet badested.

Mølla fikk strømforsyning omkring år 1900, men den ble bare brukt til belysning, ikke til å drive kvernene.

Mølleren bodde på Roligheten, huset som fortsatt står på åsryggen ovenfor mølla. Se kartet øverst på siden. Den siste mølleren, Henry Schulz, bodde på Roligheten frem til ca. 1960.

Sletta på Lysejordet (se kartet ovenfor) ble dannet der elven rant ut i havet her for 7000 år siden.

På kartet øverst på siden er det angitt et område man kan finne fossiler. Dette var havbunn for
ca. 450 millioner år siden. Her ligger små og store steiner med skarpe kanter. Flakene er biter av leirskifer. Dette området er blitt til som en blanding av leire og silt (veldig fin sand) som har vært vasket ut i et grunt hav. Mange små skalldyr ble begravd i slammet på havbunnen. I dag finner vi fossiler i mange av steinbitene på dette stedet. Se bilder ovenfor.

Kongebakken
Søndag 20. februar 1881 overvar Kong Oscar den 2. et av de aller første hopprennene i
Oslo-området. Det ble avholdt i bakken som var anlagt i skråningen ved Ullern mølle. Senere ble bakken selvfølgelig kalt Kongebakken.

Det ble rapportert i Morgenbladet at kongen delte ut en 20-kroners gullmynt til de beste hopperne. Disse var fra "Thelemarchen". Kong Oscar var den dagen gjest på Øvre Ullern gård. Den lå ved dagens Åsjordet stasjon, ca. en kilometer fra bakken.

Frem til 1980-tallet ble det jevnlig holdt barnehopprenn i bakken, men da var hoppet bygget opp med trestokker og plassert noe lengre nede i bakken enn det gamle hoppet lå. Krattskog av bjørk og hassel har senere vokst opp i bakken. Spor etter hoppkanten skal fremdeles være synlig nedenfor stien.


Kilder:

Fra Fossum til Jar

Natursti. 9 poster rundt Lysejordet

Lysakervassdragets venner. (2020). Lysakerelva

Opplevelser langs Lysakerelva

 

 

 

 

 

  

Fire bilder som viser rester etter mølla. Bildet er tatt i 2021.
Vannrenna kom inn langs elven.
Foto: Knut Erik Skarning
Kartet viser hvor Ullern mølle og Kongebakken lå. Kilde: norgeskart.no
Roligheten
Her lå mølla
Her lå Kongebakken
Her lå demningen til den gamle mølledammen
Bro der vannstanden og vannfarten måles
Her lå en vannrenne fra dammen
Sletta
Det gikk en vannrenne fra demningen ned til mølla. Denne kan vi se rester etter i dag. Se bildene nedenfor.
Kilde: Fra Fossum til Jar
Demningen ovenfor mølla. Bildet er tatt omkring 1940. Sett fra sydvest. Kilde: Oslobilder
På høyre side av elven (Oslosiden) gikk vannrenna fra demningen ned til mølla.
Bildet er tatt i 1928. Kilde:
Oslobilder
Maleri som viser Ullern mølle (til venstre) og bolighuset Roligheten (til høyre for midten) der mølleren bodde. Bildet er fra tidlig på 1900-tallet.
Kilde: Fra Fossum til Jar
I dette området kan man finne fossiler
Bildet viser et fossil av halepartiet til en trilobitt. Dette er funnet i skråningen ovenfor sletta. Se kartet ovenfor.
Kilde: Natursti. 9 poster rundt Lysejordet
Ved broen nedenfor mølla står en målestav. Ut fra hvor høyt vannet står (cm) kan man beregne hvor stor vannføringen er (kubikkmeter/sekund).
Ved broen finner man en oversikt over beregnet vannføring ved ulike vannhøyder. Se bildet nedenfor.

Foto: Knut Erik Skarning
Grendehus
På dette tverrsnittet ser vi noen av steinmurene som er vist på bildene ovenfor.
Kilde: Natursti. 9 poster rundt Lysejordet
Slik så Roligheten ut i 2021. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Ved veien på oversiden av Sletta ligger løse steiner som kan inneholde fossiler.
Foto: Knut Erik Skarning
Boligområdet Lysejordet