Broer over Lysakerelven ved Grini

 

 

 

Den eldste veien fra Oslo til gårdene i Østre Bærum gikk over en bro som lå ved Grinifossen.

En gang før 1860 ble veien lagt om, og det ble bygget ny bro, Svingen bro, litt lengre nord. Den nye veien gikk i en stor sving sydover ned til broen og så opp igjen forbi Grini Teglverk. Broen fikk navn etter plassen Svingen.

Den broen Griniveien går over i dag, er bygget på 1960-tallet. Her lå det også tidligere en bro som vi kan se brofeste for på Oslosiden. Se nestnederste bilde.


Kilde:

Lysakervassdragets venner. (2020). Lysakerelva

 

 

 

 

 

  

Økonomisk kartverk med historiske navn. Utgitt av Fylkeskartkontoret i Oslo − Akershus 1982. Her kalles den eldste Svingen bro ved Østeråsbanen for Grini Bru.
Bildet er tatt under den nåværende Grini bro 2021. Sett fra vest. Vi ser det gamle brofestet på Oslosiden. Foto: Knut Erik Skarning
Slik så Svingen bro ut i 2021. Den ligger rett bak broen som banen går på. Til venstre ser vi litt av arbeiderboligen som hørte til Grini Teglverk. Selve teglverket lå der det hvite huset ligger. Der har det også vært tennisbaner. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Svingen bro
Nyeste bro
Den eldste broen gikk her, over Grinfossen
Bro for Østeråsbanen
Plassen Svingen
Kart fra 1980. Kilde for kart: kart.1881
Kart fra 1956. Kilde for kart: kart.1881
Kart fra 1937. Kilde for kart: kart.1881
Plassen Svingen
Broen for banen er ikke bygget
Tilbake til startsiden