Mossestua, Melumøra, Melum og Melumbrua

 

 

 

Mossestua var en plass under Grini. Den lå i nærheten av Melumbrua, men det finnes ingen synlige rester. Grini sag ble muligens flyttet hit mellom 1797 og 1807. Det ble bygget en liten demning som forsynte sag og kvern ved Mossestua med vann. De ble borte en gang før 1850.

Ved Melum, på Oslosiden, var det fortsatt møllebruk drevet av vann fra den samme dammen.

Stuen på Melum, i Melumveien 46, er verneverdige kulturminner i dag.

Melumøra er en grusbanke nedenfor Melumbrua. Grusbanken ble dannet der elva rant ut i dammen.

Noen mener Grini mølle opprinnelig lå ved Melumøra, og ikke der den ble bygget i 1867.

Melumbrua vi ser i dag ble bygget etter at storflommen i 1887 hadde tatt med seg den broen som lå her tidligere.

 
Kilde:

Lysakervassdragets venner. (2020). Lysakerelva

 

 

 

 

 

 

 

  

Melumbrua 2021. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden