Tilbake til startsiden Fådpassasjen

Fådpassasjen

 

 

 

Forlengelsen av Lilleakerbanen til Jar måtte krysse det bratte elvejuvet mellom Jar og Øraker. Dette fikk man til ved å sprenge en tunnel for elvevannet gjennom fjellet på Bærumsiden, og fylle juvet med stein. I dag går T-bane, Kolsåsbanen og trikken over fyllingen. Fotturister langs Lysakerelven måtte tidligere klatre 20 meter opp til Vollsveien for å komme videre. I 2009, mens banen var stengt, ble fyllingen fra 1924 grøftet, og en kulvert (stålrørtunnel) ble satt ned. Her kunne turfolk passere. Navnet ble Fådpassasjen fordi Lysakerelven tidligere het Fåd (Faad). Passasjen ble åpnet i I 2010.

Samtidig ble turveiene langs Lysakerelven, både på Bærum- og Oslosiden, oppgradert med bordganger og forsterkninger av elvebreddene.


Kilde:

Lysakervassdragets venner. (2020). Lysakerelva

 

 

 

 

 

  

Fådpassasjen er en stålrørtunnel, der fotgjengere kan gå gjennom steinfyllingen ved Jar stasjon. Lysrøret i taket markerer grensen mellom Bærum og Oslo.
Kilde: Henning Lauridsen
Vi ser steinfyllingen som ble laget for å få banen over elvejuvet mellom Jar og Øraker. Gjennom denne fyllingen ble Fådpassasjen senere laget. Bildet er tatt i 1924 da banestrekningen til Jar stasjon ble åpnet.
Kilde: Oslobilder
Tilbake til startsiden