Tilbake til startsiden
Kilde: Bærumskart
Her gikk den gamle veien (Brun og grønn markering)
Pilegrimsleden, som er merket med stolper, er den røde stiplede markeringen på dette kartet.
På kartet nedenfor ser vi en grønn og en brun prikket markering. Det er et gammelt veifar som er fjernet som følge av ny bebyggelse. Der det er brun sammenhengende strek har veien vært synlig lengst. Dette veifaret viser at det var trafikk mellom Steinskogen og Annikveien. Bispeveien (middelalderveien, oldtidsveien) kan ha gått her.
Kilde: Bærumskart
Gammel vei fra Steinskogen til Annikveien
Kilde: Bærumskart
Ankerveien