Tilbake til startsiden
St. Olaven 2017. Noen av gropene er gjengrodd med mose. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart


St. Olaven er betegnelse på flere groper som ligger ytterst på det østre stupet av Gommerudfjellet. Gropene ble først antatt å være jettegryter. (Jettegryter er groper i fjellet som er dannet ved at rennende vann fikk løse steiner til å rotere rundt og rundt og dermed grave seg ned i fjellet under). Ifølge Geologen Johannes A. Dons er gropene rester etter gassfylte hulrom i lavaen (rombeporfyren) som størknet her.

Etter sagnet skal gropene være hov-avtrykk etter hesten til kong Olav den hellige på flukt fra en hedningekonge. kong Olav red over Kolsåstoppen på vei til Norderhov, da han ble forfulgt. Han sporet hesten, sprang over dalen og landet på Gommerudfjellet.

Den største av jettegrytene kalles Olavskilden. I gammel tid ofret man penger her.
St. Olaven ligger litt øst for den blåmerkede stien, helt ute på stupkanten, med turveien og lysløypa rett under seg. Det står skilt der man skal ta av fra den blåmerkede stien.

Kilder:

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Dons, Johannes A. (1996). Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Cappelen Damm AS


St. Olaven