Tilbake til startsiden

Skriverberg ved Bærums Verk

Kulturminnesøk Står følgende (noe redigert):
På en det grå området på kartet øverst på siden er det flere flater med en stor mengde ristinger. Det kan være over hundre ristninger, men det er vanskelig å anslå antallet fordi flere ristninger er dekket av mose og annen vegetasjon. Ristningene består hovedsakelig av firkanter med bokstaver og årstall inni, men også av andre typer ristninger. Årstall som 1944 og hjerter med bokstaver i kan tyde på at de har vært ristet i nyere tid. Årstall som 1786 og 1814 tyder på at stedet har vært brukt over en lang periode. Området blir brukt av turgåere. Det er (2023) en benk og en bålplass på stedet. Det vokser mye einer og småvegetasjon på selve området, mens det er et skogholt i nord.


Kilde:

Kulturminnesøk
 

Skriverberget ligger ved gangveien mellom Vertshusveien og Sleiverudveien.
Kilde: Kulturminnesøk

Slik ser det ut litt lengre nord på det grå feltet på kartet. Her finnes det også ristninger. Se bildet nedenfor. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå)
Det går en sti herfra og
ned til skriverberget
Værtshuset
Slikk ser det ut syd på det grå feltet på kartet. Her finnes det ristninger.
Se bildene nedenfor. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Bildene nedenfor er tatt her