Tilbake til startsiden

Sportskafé

Se også detaljkart

Adressen var Lommedalsveien 401. (Gårdsnr. 104, Bruksnr. 23)

Her drev Skarnes en kafé som het Sportskafeen.

Den gangen lå endeholdeplassen for bussen ved Guribybrua. For folk som kom fra tur og skulle ta bussen, var det naturlig å gå innom kafeen.

Kilde:

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter

 

Her lå Sportskafeen. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Gammelt bilde av Sportskafeen. I venstre del av huset var det en kiosk. Vi ser litt av Amotsaga bak til venstre. Kilde: Prospektkort