Tilbake til startsiden

Skomaker og hjulmaker

Adressen var Lommedalsveien 318 (Gårdsnr. 100, Bruksnr. 19) for begge virksomheter.

Her holdt Skomaker Torvald Hansen Bjerke og Hjulmaker Ludvik Larsen til i hvert sitt hus.

Ludvik Larsen lagde treverket til hjul som han tok med til Bekke Smie og fikk satt på en jernring rundt den ytre delen av hjulene og rundt navene. Båndsaga fra Hjulmakerverkstedet står i snekkerverkstedet på Lommedalen og Bærums verk seniorsenter.

Kilder:

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter

Lydopptak der Morgan Olsen intervjuer Halstein Trulsrud fra Nedre Trulsrud gård

 

Skomakerens hus 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Hjulmakerens hus fotografert i i 2017. Foto: Knut Erik Skarning
I det lille huset til høyre holdt skomaker Torvald Hansen Bjerke til. Bildet er tatt i 2023.
Kilde: Google Maps
I nabohuset holdt hjulmaker Ludvik Larsen til. Slik så det ut i 2023 der huset sto.
Kilde: Google Maps