Prior, tidligere Noregg og Norgården

Se også detaljkart

Adressen er Lommedalsveien 281. (Gårdsnr. 97, Bruksnr. 37)

Virksomheten hadde sin opprinnelse i eggproduksjonen på familien Bøs gård. Egill Bø kjøpte i 1936 Grorudenga på 70 dekar (mål), og startet hønseriet med en produksjon på ca. 400 egg per dag. Nye hønsehus ble oppført i 1965. Olav Bø (sønnen til Egill Bø) etablerte selskapet Noregg AS i 1973. I 1975 var produksjonen oppe i 14 000 egg daglig.

I 1979 ble et nytt pakkeri oppført i Lommedalsveien 281, der selskapet senere holdt til. De første eggene herfra kom i norske butikker i 1995.

I 1998 kjøpte Noregg 70 prosent av Vervik Egg i Sandnes, og innledet salgssamarbeid med Orkla Egg i Orkdal. Noregg, Orkla Egg og Vervik Egg ble fusjonert til ett salgsselskap under navnet Norgården AS i 2000, med familien Bø og familien Ljøkjel i Orkdal som aksjonærer med henholdsvis 75 og 25 %. Norgården var i en periode den største aktøren i det norske eggmarkedet utenom Samvirket.
Virksomheten ble drevet i mange år av Olav Bø. Etter hvert ble Olavs yngste sønn, Jostein, disponent.

Pakkeriet i Orkdal ble avviklet og overført til Lommedalen i 2005. I mars samme år tilbød eierne av Norgården å selge selskapet til Prior. Konkurransetilsynet ville nekte Prior oppkjøpet, men regjeringen omgjorde denne beslutningen året etter. 8. juni 2006 ble Norgårdens eggpakkeri i Lommedalen nedlagt, og virksomheten overført til Priors anlegg i Bø, Sandnes, Rakkestad og Trondheim.
Senere har Bærum Blikk og Ventilasjon a.s. og PeRo.no (maskinservice) holdt til i bygningen.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Budstikka. 09.03.2014

adressa.no (3. mars.2005)

 

Her lå Prior, tidligere Noregg og Norgården. Bildet er tatt i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning

Tilbake til startsiden