Tilbake til startsiden

Åkerløkka Pelsdyrgård

Se også detaljkart

Adressen er i dag Kampeveien 50. (Gårdsnr. 105, Bruksnr. 4)

Åkerløkka Pelsdyrgård lå på en gård som Grosserer Hans Finne bygget opp før andre verdenskrig (1940−1945). Han drev med sølvrev, blårev og mink.
Pelsdyrdriften ble senere nedlagt.

Kilder:

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

Her lå tidligere Åkerløkka Pelsdyrgård.
Bildet er tatt i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning

Bak til høyre ser vi Åkerløkka Pelsdyrgård. I forgrunnen ligger Nord-Åmot (Tyttebærhaugen). Bildet er fra 1954. Kilde: Bærum bibliotek