Tilbake til startsiden

Muserudsaga

Se også detaljkart

Adressen er i dag Muserudbakken 3. (Gårdsnr. 112, Bruksnr. 65)

Muserudsaga hørte til Muserud.

Saga ble drevet av en dampmaskin, og det ble skåret materialer til gårdens og naboenes behov.

Muserud sag ble i 1913 taksert til 2500 kroner av ligningsmyndighetene.


Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen.

Kilder:

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

I dette området lå Muserudsaga. Foto: Knut Erik Skarning