Tilbake til startsiden
Kraftverket ved Ørretfallet
Kraftverket lå et stykke innenfor brua som krysser Vesleelva. Ved brua ser vi bare denne murterskelen. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart

Ved Vesleelva, som kommer fra Aurevann, hadde Løvenskiold et kraftverk som ga strøm til Bærums Verk og Lommedalen. Dessuten ga det strøm til batteriene til en hemmelig radiostasjon under krigen. Se egen omtale.
Elven faller ca. 50 meter fra Aurevann.

Rester av kraftverket finner man ved å gå ca. 50 meter innover langs den vestre elvebredden fra brua som krysser Vesleelva. Se detaljkart. Der ser man også støtter for røret som førte vann ned til kraftverket. På den store murkonstruksjonen ser man bolter som har vært brukt til å feste turbinen som sto her. På det fjerde bildet ovenfra ser vi et loddrett rør som sto under turbinen, og som bidro til større energiutnyttelse av vannfallet.

Kraftverket ble bygget i 1918 og ga en effekt på 200 kW.


Kilde:

Skiforeningen.no
(Odd Tore Saugerud)
 

 

Her ser vi en del av Ørretfallet som er en del av Vesleelva som kommer fra Aurevann. Bildet er tatt 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Ca. 50 meter innover (nordover) langs venstre side (vestsiden) av elven på bildet ovenfor, ligger rester av kraftverket, her sett fra vest. Bildet er tatt i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Rester av kraftverket. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Røret som førte vann inn på baksiden (nordsiden). Foto: Knut Erik Skarning
To av støttene for røret som førte vann fra Aurevann til kraftverket. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning