Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Adressen er Sleiverudlia 43. (Gårdsnr. 95, Bruksnr. 234)

Huset ble tegnet av arkitektene John Jones og Christen Stenstadvold for boligutstillingen "Bygg for fremtiden" i 1987. Utstillingen var et samarbeid mellom Foreningen Norske Boligutstillinger, Bærum kommune og Løvenskiold-Vækerø, der arkitekter, entreprenører og typehusprodusenter fikk i oppgave å bygge fremtidens bygg. Resultatet ble et supermoderne, arkitekttegnet boligområde med 70 boliger og tre kommunale bygg.

High-tech-boligen er på 234 kvadratmeter og står på fire søyler. Fra gateplan er det en stålbro over til inngangen. Under boligen er det biloppstillingsplass og sitteområder.

Hele arealet i huset, bortsett fra våtrommene, var opprinnelig laget slik at veggene kunne flyttes rundt, og meningen var at man kunne dele opp rommet etter behov.

Innvendig var det brukt en del industrielementer som for eksempel reflekterende takpanel med aluminiumslameller. Kostbare materialer og store tekniske løsninger som først ble satt inn i huset, fant man ellers nesten utelukkende i butikklokaler, kontor og næringsbygg.

Huset er tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Da huset ble bygget i 1987, var det datidens "smarthus" med eget kontrollrom for varme, ventilasjon og solskjerming. Senere er dette blitt oppgradert.

Mange synes huset minner om en oljeplattform, mens andre sammenligner det med en UFO.

En mer detaljert beskrivelse med bilder utvendig og innvendig finnes i en artikkel i Budstikka 19.11.2022

Kilde:

Budstikka 19.11.2022


High-tech-boligen
Vi ser High-tech-boligen litt til venstre for midten av bildet. Vi ser Lommedalsveien øverst og Mølladammen Næringspark til venstre. Sett fra nord. Kilde: kart.1881.no
High-tech-boligen 2023. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning