Kilde: Økonomisk kartverk (1980) med historiske navn hentet fra
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Nedenfor ser vi forstørrede kartutsnitt av området som hørte til Verket. Her kan man sammenlikne hvordan det så ut før og nå (2023). For å se mer detaljerte omtaler og bilder av enkeltsteder, må man gå tilbake til startsiden og klikke på markørene der.
Etter å ha studert kartene nedenfor, kan det anbefales å gå til Gamle oversiktsbilder.
Detaljkart. Før og nå
Nå: Maxbo
Før: Emaljeverksted og Grisehus
Kuba
Nå: Diverse bedrifter
Før: Abeiderboliger
Nå: Butikker, blant annet
Rema 1000

Før: Hele dette området var trevarefabrikk og lager for trevarer.
Før dette var det smie der Rema ligger.
Det lå også en stor hammer her, Nyhammer, som bearbeidet jernet fra masovnen.
Nå: Bakeri
Før: Fyrhus
Nå: Trafo
Før: Plassen Bakken (Sverige)
Vertshuset: Vi ser (med solen): Værtshuset (ved veien), bryggerhus med bakerovn, stabbur og Låve med fjøs
Vekter- stua
Før: Her lå Veaplassen med blant annet hus for tørking av ved
Nedre brakka
Kreta
Nå: Boliger
Før: Arbeiderboliger
Nå: Galleri
Før: Gasshuset
Nå: Blant
annet Verket Sport

Før: Jernlager
Her ligger rester av masovnen
Nå: Butkksenter
Før: Gammel (t.v.) og ny (t.h.) støperibygning
Sandtårn
Nå: Bolighus
Før: Lokalet
Kilde for kartgrunnlag: norgeskart.no
Kilde for opplysninger: Se under omtalene du kommer til fra hver markør i Startsiden.
Kart over området hentet fra Økonomisk kartverk (1980) med historiske navn
Nå: Kontorer. Informasjon
Før: Hovedbygning (til 1848)
Nå: Diverse bedrifter
Før: Nordre Portnerstue: Verkseier Conrad Clausen hadde kontor, høvelbenk og tegnesaker.
Søndre Portnestue:. Kontor
Nå: ac-design
Før: Kraftstasjon
Nå: Melboden (pizza)
Før: Melbod (mellager)
Nå: Pannekakehuset og Billedhugger (t.h.)
Før: Forvalterbolig og bryggerhus (t.h.)
Nå: Kapell
Før: Stabbur
Nå: Forretninger/verksteder
Før: Arbeiderboliger
Før: Her lå flere hus bygget av slaggstein.
Ble revet da veien ble lagt om
Før: Lommedalsveien gikk fra Verksgata og oppover skråningen
her
Nå: Verket Yoga
Før: Rulla (Her kunne man rulle tøy)
Nå: Designer og Bokholder
Før: Stortinget (Boliger)
Nå: Parkering.
Før: Her lå stallene
Griseberget (Svineberget)
Nå: Glassblåser og utsalg.
Før: Brannstasjon. (Den nye)
Klokkeboden. Var først arbeiderbolig
Ishuset
Nå: Mest nye hus med gallerier, kunst, mathus mm.
Før: I dette området lå det opprinnelig små uthus til arbeiderboligene. Ved elven var det vaskeplass.
Ett av husene (i midten på venstre side) er et ombygget gammelt hus.
Stallkarbolig
Hovedbygningen Slottet
Slagghaugen
Her lå storskolen
(Brant ned)
Nå: Keramikkverksted
Før: Småskole, deretter overtok Handelsforeningen med utsalg
Her lå husmannsplassen Toppenhaug.
(Brant ned)
Nå: Bolig
Før: Skogforvalterbolig
Elveplassen
Brannstasjon (den eldste)
Nå: Bolig
Før: Arbeiderboligen Grønland
Nå: ac-design
Før: Kraft- stasjon
Nå: Bensin- stasjon
Før: Bad
(Nærmere Idretts- plassen)
Nå: Bjerkeskog
Før: Petra stadion