Veaplassen

Veaplassen var et sted der man tørket og lagret ved. Det var flere hus på plassen. Disse er nå revet.

Kilde:
Tore Sandem, Løvenskiold Eiendom AS


 

Veaplassen omkring 1960. Vi ser Vekterstua nede til venstre og Trevarefabrikken nede til høyre. Kilde: Prospektkort

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
Veaplassen
Her ligger krysset Lommedalsveien − Gamle Ringeriksvei
Tilbake til startsiden