Nedenfor Vigfossen ble det anlagt en oppgangssag på 1600-tallet og senere en stangjernshammer for Bærums Verk. Stangjernshammeren lå litt nord for der Maxbo ligger nå, og hvor det tidligere var grisehus. Det er ingen spor å se etter sag og hammer i dag.

For å få seigere, smibart jern, måtte man varme opp råjernet fra masovnen og banke på det med en hammer, en stangjernshammer. Prosessen ble kalt fersking. Da reagerte oksygenet i lufta med en del av karbonet og dannet karbondioksid (gass). Slik ble karboninnholdet i jernet redusert. Man ble også kvitt en del slaggrester og luftblærer. Jernet man nå fikk ble ofte formet som stenger, og ble kalt stangjern. Dette var en viktig salgsartikkel.
Hammerhodet på hammeren som banket på jernet veide 720 kg på hammeren ved Gamlebruket. Hammeren og belgene (som sørget for luft til brenningen av kull som varmet opp jernet) ble drevet med vannkraft.

Under en storflom i 1808 ble Trehørningsdammen revet opp. Store vannmengder skyllet nedover Lommedalen og rev med seg flere demninger. Stangjernshammeren ved Vigfossen ble også ødelagt, men ble bygget opp igjen.

Hammeren ble drevet helt frem til 1872 da masovnen ble stanset for godt.

I 1990 ble de gjenværende hus ved Vigfossen revet, og nå går den nye Lommedalsveien over Vigfoss bro. Helga og Johan Eine bodde her. Helga ble 105 år.

Det var i en periode tre hammere på Bærums Verk. Hammeren ved Vigfoss var den største og den som ble drevet lengst. Så var det Nyhammer (se bildet) som lå der trevarefabrikken senere lå, på vestsiden av elven. Videre var det hammeren ved Gamlebruket (Gammelbruket) rett sør for Glitredammen. Denne ble senere flyttet til Kirkeby gård ved Hammeren i Maridalen. Det var en av de første store transportene som gikk på den nybyggete Ankerveien.


Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen". Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008

Verksgata på Bærums Verk. Kulturadministrasjonen i Bærum kommune

Hauge, Yngvar. (1953). Bærums Verks historie. H. Aschehoug & Co.

Store norske leksikon

Bærumskart

Sag og stangjernshammer ved Vigfossen
Slik så en stangjernshammer ut. Tegningen er fra Nyhammer på Bærums Verk (som ikke lå ved Vigfossen). Til venstre og til høyre ble jernet varmet opp i herdere, før det ble banket til stangjern med hammeren i midten. Hammeren slo opp i en kraftig stokk som sørget for at den ble drevet ned igjen mot jernstykket med stor kraft.
Tegning av Erik Paulsen 1789. Kilde: Bærum bibliotek
Vigfossen som var kraftkilde for sag og stangjernshammer. Bildet er tatt i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Tilbake til startsiden