Tilbake til startsiden

Smehella

Adressen er Lommedalsveien 200. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 1)

Huset vi ser på bildet ble bygget omkring 1870 til skogforvalteren (skogfullmektigen) for Bærums Verk. Huset skulle ha status og skiller seg ut ved å ha høy håndverksmessig standard. Noen mener huset virker fremmed i området.

En grunn til at det ble bygget en egen skogforvalterbolig var at Verket satset mye på skogbruk, etter at jernverksdriften ble nedlagt.

Bak huset ligger låve med fjøs og et bryggerhus. Disse bygningene er også fra 1870.

Kilder:

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen
. Bærums Verk IF

SEFRAK-registeret


 

Smehella sett fra øst 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder