Portnerstuene, landhandel og Bærums Verk Handelsforening

De to portnerstuene ble bygget av daværende Verkseier Conrad Clausen omkring 1775, som kontor og hvilestuer. I den søndre portnerstuen var det verkskontor med to rom. I den nordre hadde Conrad Clausen sitt kontor og arbeidsrom med høvelbenk, verktøy og tegnesaker.
Det fortelles at portnerstuene ble laget for at han skulle ha et sted hvor han kunne trekke seg tilbake fra sin vakre konens festligheter. Det fortelles videre at hans kone giftet seg på nytt svært kort tid etter at Conrad døde.

Omkring år 1900 ble Bærums Verk Handelsforening stiftet, og den startet sin virksomhet med handelsbod i den søndre portnerstuen. Her var den frem til 1936. Da flyttet Bærums Verk Handelsforening til Skolebygningen.

Portnerstuene ble fredet i 1939 og restaurert i 1985.

Før Bærums Verk Handelsforening ble stiftet hadde det vært landhandel på Bærums Verk lenge. Den første landhandel i Bærum startet her tidlig i Verkstiden. Det var kjøpmann Andreas Ingeberg som hadde landhandel i den søndre portnerstuen, som da ble kalt Ingebergbua. Landhandelen hadde et mellager, som nå er Melboden, og saltlager i stabburet. I kjelleren i Hovedbygningen var det lager for kolonialvarer.

I 2017 var det keramikkverksted i den nordre stuen og "Strikkeverket" holdt til i den søndre.

Kilder:

Bærums Verk, Guide over gamle bygninger. (Bærum Kommune. Kommunalavdelingen for undervisning).

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Elisabeth Høvås: En historie om Bærums Jernverk

Bærum bibliotek

Kolstad, Harald. (2001). Landhandleriene langs Ringeriksveien. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 41

Søndre portnerstue 1987. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek

Søndre og Nordre Portnerstue 2017. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
Tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

 

Nordre portnerstue (til venstre) 1890. Vi ser også hovedbygningen som da hadde et tilbygg (som nå er revet) til venstre. Bildet er et farget litografi. Kilde: Bærum bibliotek