Nedrebrakka, Mellomste brakka og Øvre brakka

Nedrebrakka har adresse Guldbrandslia 3 og 5. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 1)

Nedrebrakka ligger i dag rett ved rundkjøringen der Gamle Ringeriksvei møter Lommedalsveien.
Huset er antakelig fra 1780-tallet, da Jernverket gjennomgikk utvidelser og modernisering.
Huset er bygget av lokale håndverkere og av materialer fra området.

Biblioteket (boksamlingen)
hadde i noen år en avdeling i Nedrebrakka. Det har senere vært barnehage her.


Det ligger to liknende brakker lengre opp i Guldbrandslia:

Mellomste brakka har adresse Guldbrandslia 11. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 439)

Øvre brakka har adresse Guldbrandslia 37 og 39. (Gårdsnr. 118, Bruksnr. 440)

Disse to brakkene er også bygget på 1780-tallet.
Brakkene var arbeiderboliger, og hver familie hadde et jordstykke og husdyr. Det hørte flere uthus til hver brakke.


Kilder:

Bærums Verk i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bærumskart

SEFRAK-registeret

 

Nedrebrakka 2017. Sett fra vest, fra Lommedalsveien. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
Området øst for Verket 1920. Vi ser Nedre og Mellomste brakka. Kilde: Bærum bibliotek
Nedrebrakka
Mellomste brakka
Tilbake til startsiden
Mellomste brakka 2021. Sett fra nordvest, fra Guldbrandslia. Foto: Knut Erik Skarning
Øvre brakka 2021. Sett fra nordvest, fra Guldbrandslia. Foto: Knut Erik Skarning